Toerisme HERK-DE-STAD
VVV Toerisme Herk-de-Stad 		        Tel / Fax: 013 55 38 11	          Openingsuren: 	Van 1/09 t.e.m. 30/06 Pikkeleerstraat 14				   toerisme.herkdestad@scarlet.be				 ma tot vr : 9u-16u 3540 Herk-de-Stad 														Van 1/07 t.em. 31/08           		     		   			  							  di tot za : 9u-16u      Copyright © 2015 Toerisme Herk-de-Stad - All Rights Reserved
Bewegen Proeven Ontdekken Nuttige weetjes Evenementen Ontspannen
Naslagwerken waarin u informatie kan vinden over onze stad De stad Herk en haar vijf buitenkwartieren ( J. Molemans) Deze studie behandelt de vrijwel permanente strubbelingen en processen tussen de stad Herk en haar 5 buitenkwartieren in de 17de-18de eeuw. De hoofdoorzaak lag bij de toenemende  buitengewone lasten die volgens een overeenkomst van 3 juli 1678 in zes gelijke delen  verdeeld werden. Bij dit verdeelsysteem achtten de buitenkwartieren zich benadeelde partij.  Hun inkomsten, die voornamelijk uit de grondbelasting voorkwamen, waren aanzienlijk minder dan die van de stad; daarenboven werd deze grondbelasting niet geïnd zoals het landelijk  reglement voorschreef, nl. volgens de plaats van situatie van de gronden.  Na herhaalde maar vergeefse poging van de prins-bisschop van Luik sloten de stad en  buitenkwartieren op 2 oktober 1742 uiteindelijk een pact, met als belangrijkste punt dat de hele jurisdictie van Herk door een gezworen landmeter diende gemeten te worden, zodat de  limieten tussen de 6 districten precies vastgelegd konden worden. Deze meting had plaats in  1743-1744, maar de kaarten kwamen eerst klaar in 1747. Prijs: €20,00 Geogids De Demervallei •Op een literair “geovlot” vaar je a.h.w. ruim 90 kilometer lang de Demer af, van haar bronnen ten oosten van Tongeren tot haar monding in de Dijle in het muzikale Werchter. Regelmatig stap je uit want deze waterloop rijgt een ongelooflijk snoer van erfgoedsites en natuurgebieden aan elkaar. In de geogids staan ze zorgvuldig beschreven. De Geogids Demervallei brengt  geotoerisme van het zuiverste gehalte. •Aan de Demer laven zich vier erfgoedsteden: Bilzen, Hasselt, Diest en Aarschot. De Demer is er prominent aanwezig, zowel vroeger als nu. •Nabij de Demer liggen diverse stille plekjes met een grote cultuurtoeristische belevingswaarde zoals de waterrijke kasteelsites van ‘s Herenelderen en Schoonbeek-Beverst, de invloedrijke  abdijsite van Herkenrode en de Brabantse parels Zichem en Testelt. •In de alluviale vlakte liggen, naast een rist kleinere natuurgebieden, meerdere  natuurreservaten van bovenlokaal belang zoals het Schulensbroek, het Webbekomsbroek, de  Demerbroeken te Zichem en Vorsdonkbos-Turfputten. Het Demerbekken is erg gevoelig voor  overstromingen: in de geogids lees je meer over de oorzaken, de gevolgen en ingrepen om het Demerwater te beheersen. •De afvaart van de Demer brengt je in contact met heel wat geografische streken. Op  Limburgse bodem zijn dat Droog- en Vochtig Haspengouw en de Kempen. In Vlaams-Brabant klieft de Demer dwars door het Hageland. De roestige Diestiaan-ijzerzandsteen aldaar levert de grondstof voor de demergotiek. Prijs: €8,00 Slag der Zilveren Helmen  Verdedigingslijn langs de Gete De slag bij Halen, Loksbergen en Donk was een wapenfeit van betekenis in de eerste wereldoorlog. Op de eerste plaats voor hen die er streden of die er onder leden. Alhoewel dit boek niet geschiedkundig bedoeld is, geeft het wel een verslag weer van de gebeurtenissen rond de “Slag der Zilveren Helmen”: een eerste maal zoals meegedeeld in het boek van het Ministerie van Oorlog, een tweede maal verteld door hen die er zelf bij betrokken waren en verhaald door prof. Silveryser en een derde maal zoals alles overkwam bij de burgerbevolking. En dit laatste is het eigenlijke doel van dit boek. Meester A. Vanvuchelen, in die tijd de onderwijzer van Donk, schreef in dagboekvorm alle bijzondere voorvallen, kleine en grote gebeurtenissen tussen 1914 en 1918, die in zijn dorp en omliggende gemeenten gebeurden. Deze beschrijving brengt ons terug in een verleden waarin onze ouders en voorouders verschrikkingen beleefden, die wij ons nu nog nauwelijks kunnen voorstellen. Voor hen die het meemaakten, is het wellicht interessant om dit opnieuw te beleven en oude herinneringen op te halen. Voor de jongere generatie anderzijds is het zeker wetenswaardig op een andere wijze dan gewonlijk over de oorlog te lezen. Prijs. €8,00
 U bevindt zich hier: Home > Ontdekken > Lectuur
Contact